Heyecanla merhaba derken..

    2021’den beri gönüllülük esasına göre yapılan hazırlıklar sonunda Kampana News Editoryal Kurulu (KNEB) tam bağımsız, tarafsız ve özgür bir medya yapılanmasına yelken açtı.

    Kurul, Kampana Haber’in herhangi bir baskı ve maddi sorun yaşamaması için orta-uzun vadede reklam çalışmaları, sponsorluk ve okur desteği kampanyaları da dahil olmak üzere kendine yetme politikaları izleyecektir ve bu planları şimdiden gelişmektedir.

    Kampana bu amaçlarına yönelik birçok uluslararası kurumla irtibat halinde büyüme planlarını yapmakta, başlangıçta Avrupa Birliği merkezli bir STK tarafından desteklenmektedir.

    Maddi destekte bulunan hiçbir kurum, Kampana’ya editoryal müdahale edemeyecektir.

    Kampana’nın Türkiye’nin son limanı özgür ve hesap sorulabilir bir demokrasi limanına doğru açtığı yelkenlerini takip ediniz.

Kampana News Editoryal Kurulu

KAPAT